Aktuality » Aktuality » EBERESCHE, občanské sdružení děkuje a informuje aneb chvála dobrým lidem
Aktuality

EBERESCHE, občanské sdružení děkuje a informuje aneb chvála dobrým lidem

EBERESCHE, občanské sdružení děkuje a informuje aneb chvála dobrým lidem

O počátcích našeho projektu Návrat sladkého jeřábu na Jesenicko vyšlo již v tisku několik článků, pozornost mu věnovala i ČT. Ohlas veřejnosti i institucí byl mile překvapivý, jsme velmi vděčni za podporu a spolupráci v takovém rozsahu. Díky ní můžeme náš projekt uskutečnit v takřka původně plánovaném rozsahu.

Za pomoc se sluší a je třeba poděkovat. Činíme tak rádi a z celého srdce. Nejprve patří náš velký dík Lesům České republiky s. p., Krajskému ředitelství Šumperk, zastoupenému JUDr. Zdeňkem Horákem MBA. Sponzorský dar (ve výši 50.000 Kč) tvoří hlavní páteř financování projektu. Dotace Olomouckého kraje (30.000 Kč) pokryje zbývající část nákladů. Z přístupu obou veřejnoprávních institucí je nejen vidět zájem o dění v regionu Jesenicka, ale též skutečnost, že je oslovila idea návratu původního ovocného druhu do Jeseníků. Pracovníci Lesů ČR mají k tomuto tématu blízko a stejně tak jako Olomoucký kraj vidí ve výsadbě sladkého jeřábu v jesenické přírodě přínos pro revitalizaci krajiny, pro lidi zde žijící i turisty.

K podpoře se přihlásilo také Město Jeseník, které má zájem na pokračování projektu i v příštím roce. Velký dík patří především Obci Ostružná v osobách paní starostky Marie Bendekové a pana místostarosty Romana Roušala; obec je partnerem projektu od samého začátku. Partnerem projektu je též občanské sdružení VITAREGIO, bez jehož odborné pomoci bychom se neobešli. Poděkování patří především Radimu Lokočovi a Ondřeji Dovalovi, kteří úspěšně naroubovali asi 80 podnoží. Za podnože, darované bezplatně chceme poděkovat Ing. Miroslavu Kopeckému, majiteli lesní školky v Jeseníku-Dětřichově, který na projektu spolupracuje také od samého počátku. Radě rodičů ZŠ Javorník zase je třeba složit díky za jejich aktivní přístup k naší výzvě; byli to oni, kteří na Jesenicku již v dubnu 2012 vysadili první alej se sladkoplodými jeřáby.

Nemenší poděkování ale patří jednotlivcům, kteří se hlásí ke spolupráci na jednotlivých aktivitách, především na mapování současného stavu populace sladkoplodého jeřábu na Jesenicku. Jejich informace z terénu pomáhají objevovat staré stromy v lokalitách, kde bychom je sami nenašli. Jsou mj. též z řad lesníků, studentů a obecních úřadů. V současnosti tak máme podchyceno na 18 stromů ve věku od 40 do 70 let. Některé z nich byly zcela určitě vysazeny ještě před r. 1945, což je výborná zpráva, protože představují původní genofond k dalšímu roubování.

Co je nového a co chystáme v další fázi projektu?

Kromě již probíhající první etapy mapování se připravuje etapa druhá, při níž dostane každý strom GPS souřadnice, bude zakreslen do mapy a bude odborně popsán. Výstupem bude digitální mapa současného stavu, do níž bude možné zakreslovat další nalezené stromy, které nyní uniknou naší pozornosti. V tištěné podobě bude mapa součástí dalšího výstupu projektu – brožury, jejíž vydání je naplánováno do konce roku 2012. Veřejnost se v ní seznámí s příběhem jeřábu, jeho botanickým popisem a rozborem či s využitím jeřabin v kuchyni a domácí lékárně.

Ve výstavbě jsou nyní webové stránky občanského sdružení EBERESCHE, kde budou zájemci informováni o naší činnosti minulé, současné i o plánech do budoucna.

Vyvrcholením projektu v letošním roce bude v polovině října výsadba aleje jeřábu moravského sladkoplodého při místní komunikaci z Ostružné do Petříkova. Tam to před 200 lety začalo a sem chceme jeřáb vrátit jako první. Chceme zde vysadit na 50 kusů stromků z „vlastní produkce“, tj. naroubovaných ze zdejších matečných stromů. Po vysazení stromků se bude konat „Jeřabinová slavnost“ u kapličky, na niž chceme pozvat všechny své příznivce, oslavit s nimi návrat jedlého jeřábu a i takto jim poděkovat. Přesný termín akce bude včas oznámen. Zváni jsou všichni, kdo chtějí přiložit ruku k dílu a pobavit se po dobře odvedené práci. S mottem „Nejen prací živ je člověk“ tak zakončíme v Ostružné letošní část projektu.

Za EBERESCE, o.s. Bohumila Tinzová

Nadace Partnerství spolu se Státním fondem životního prostředí České republiky
a Ministerstvem životního prostředí ČR
© 2020 EBERESCHE, občanské sdružení děkuje a informuje aneb chvála dobrým lidem | Eberesche z.s.
Voltage Multimedia Studio