Aktuality » Aktuality » Z tisku: Jeřáb sladkoplodý na Jesenicku (Lesu zdar 11/2012)
Aktuality

Z tisku: Jeřáb sladkoplodý na Jesenicku (Lesu zdar 11/2012)

Z tisku: Jeřáb sladkoplodý na Jesenicku (Lesu zdar 11/2012)

Za účelem obnovení tradice pěstování jeřábu sladkoplodého (Sorbus aucuparia, var. moravica) na Jesenicku bylo založeno Občanské sdružení Eberesche. Zakladatelka sdružení a současně iniciátorka projektu „Návrat jedlého jeřábu na Jesenicko“ Bohumila Tinzová k názvu sdružení dodává, že je odvozen od původního lidového názvu sladkých jeřabin na Jesenicku. Cílem sdružení je rehabilitace původního druhu, se snahou o jeho opětovné rozšíření do krajiny, sadů, alejí kolem cest a zahrad.

Někdy kolem roku 1805 byl na liechtenštejnském panství Ostružná vyšlechtěn tento ovocný strom. Jeho předností je, že plodí v chladných horských oblastech. Plody jsou chutným ovocem s vysokým obsahem vitamínu „C“. Je možné z něj vyrábět mnoho výrobků, ať již marmelády, zavařeniny, mošty, sirupy a také likéry. Neméně důležitá úloha rovněž spočívá v rozšíření potravní nabídky mnoha ptačím druhům včetně lovné zvěře.

Odborným garantem projektu je Občanské sdružení Vitaregio, které se podílí na roubování nových sazenic. Finančně projekt podpořily Lesy ČR, s. p., a Olomoucký kraj.

Vlastní výsadba vypěstovaných roubovanců se za vydatné pomoci Obce Ostružná uskutečnila dne 27. října 2012 v Obci Ostružná. Zhruba šedesát dobrovolníků z řad členů sdružení, lesníků, ochranářů, pracovníků státní správy, ekologů a mnoha jiných přátel přírody vysadilo za silného mrazivého větru doprovázeného sněžením prvních padesát stromků, vytvářejících první alej jeřábu sladkoplodého podél silnice spojující Petříkov s Ostružnou.

Touto akcí však projekt nekončí, k výsadbě dalších alejí se již hlásí obce, které mají zájem se do projektu zapojit.

Ing. Jaromír Latner, CSc.

Nadace Partnerství spolu se Státním fondem životního prostředí České republiky
a Ministerstvem životního prostředí ČR
© 2020 Z tisku: Jeřáb sladkoplodý na Jesenicku (Lesu zdar 11/2012) | Eberesche z.s.
Voltage Multimedia Studio