EBERESCHE z.s.

Zapsaný spolek EBERESCHE z.s. vznikl v roce 2011. Hlavním cílem spolku je seznamování co nejširší veřejnosti s  pozitivními stopami minulosti v  našem regionu, práce pro region v  kulturní, společenské činnosti, volnočasové aktivity a aktivity v oblasti ochrany přírody. Součástí je též vydavatelská činnost.
Prvním projektem o. s. v roce 2011 byla netradiční slezská kuchařka s  etnograficko-historickým úvodem o životě původního obyvatelstva a s recepty místní lidové kuchyně. Sdružení je důkazem toho, že pár přátel táhnoucích za jeden provaz dokáže uvést v život dobré záměry a nadchnout pro ně další lidi a instituce ochotné pomoci.