Aktuality

Moravský sladkoplodý jeřáb – Z Ostružné do světa

Moravský sladkoplodý jeřáb –  Z Ostružné do světa

V roce 2013 byla vydána publikace Moravský sladkoplodý jeřáb – Z Ostružné do světa autorského tria Radim Lokoč, Bohumila Tinzová a Ondřej Dovala.

K bohatství venkovského prostoru v minulosti vždy patřila pestrost pramenící z mnohaletého spolupůsobení přírody a lidské kultury, ať se týkala krajiny, stavebních, řemeslných nebo zemědělských činností, tradic či zvyků. To vše tvořilo kompaktní, do velké míry soběstačný lokální systém.

Z dnešního pohledu obdivuhodná byla pestrost pěstovaných druhů a odrůd zeleniny a ovoce. Týkalo se to i málo příznivých podhorských a horských oblastí. Také zde se setkávaly zákonitosti přírody se záměry lidského počínání. Paradoxně nejedna známá a rozšířená odrůda ovocných dřevin byla na počátku pouhým náhodně nalezeným semenáčem se zajímavými vlastnostmi pro pěstování nebo další šlechtění. Takto vznikly např. světově proslulé odrůdy jabloní ‘Golden delicius‘ a hrušní ‘Clappova máslovka‘. S některými jsou spojeny příběhy, které i po letech vzbuzují zájem nejen zaníceného pomologa a historika. Připomeňme jablka známá pod názvy ‘Gdanský hranáč‘ a ‘Vejlímek červený‘, které s sebou do exilu odnesli po Bílé hoře členové Jednoty bratrské a které pak v cizině zdomácněly. Jindy dopomohlo dlouhé šlechtitelské úsilí k získání odrůd odolných vůči i těm nejdrsnějším podmínkám. Mnohdy právě tudy vedla cesta k nasycení, či alespoň k doplnění jinak chudého jídelníčku místních obyvatel.

Kromě učebnicových příkladů rozšíření a následné popularity původně regionálních odrůd či druhů ale existují i takové, které upadly v zapomnění, nebo o nich – v tom lepším případě – vypráví pouze zažloutlé stránky starých knih v zapomenutém koutě knihovny.

Jeden z takových příběhů, jenž naplňuje předešlé řádky, nás zavede do vesnice Ostružná v Jeseníkách. I zde stála na počátku náhoda, schopný štěpař a později uvědomělý hospodář. Ale nepředbíhejme! Řeč bude o citrónech severu. Že to označení neznáte? Tak tedy ještě jednou: jeřáb, odrůda ‘Moravský sladkoplodý‘.

Nadace Partnerství spolu se Státním fondem životního prostředí České republiky
a Ministerstvem životního prostředí ČR
© 2020 Projekty Eberesche z.s.
Voltage Multimedia Studio